Mev Kultur

Omvisninger

Mathiesen Eidsvold Værk kultur har som formål å bevare, ivareta og forvalte MEVs bygninger og gjenstander. På Eidsvoll Verk har vi historiske bygninger og eiendommer og vi har omvisninger på Stallgården, Krutthuset og Barklysthuset  for grupper på forespørsel.

Kontakt oss for nærmere avtale.
Jorunn Mathisen
Mob 952 29 414
jorunn.mathiesen@mev.no

Send en forespørsel

Stallgården

Stallgården ble oppført i 1909 av Kammerherre Haaken Larpent Mathiesen som stall og ridehus for hans 12 hester. Stallgården rommer i dag norges største privateide vognsamling og Mathiesen Eidsvold Værks skogsamling. Omvisning for grupper på forespørsel.

Barklysthuset

Barklysthuset ved Eidsvold Værk Hovedgård fra 1857 er trolig det eneste i sitt slag som er bevart i Norge. Lysthuset er bekledt med gran og bjørkebark. At lysthuset oppfylte sitt tiltenkte formål kan leses ut av de flere hundre navnetrekk og inskripsjoner på neverveggene. Omvisning for grupper på forespørsel.

Krutthuset

Krutthuset er den eneste gjenværende bygningen fra det gamle Eidsvold Jernværk. Krutthuset er bygget av tømmer, som er svært sjeldent for Krutthus. Bygningen er trolig fra 1600-tallet. Gjenstander fra Eidsvold og Feiring Jærnverk og  Berger Glassverk er utstillt her. Omvisning for grupper på forespørsel.