Mev Kultur

MAthiesen EidsvolD Værk kultur

MEV kultur har som formål å bevare, ivareta og forvalte MEVs bygninger og gjenstander, samt de deler av de Mathiesenske samlinger som MEV har ansvaret for. MEV kultur skal gi et attraktivt tilbud av høy kvalitet til besøkende på Eidsvoll Verk.

Mev.no →