Aktivitetsværket

Kultur, aktivitet & frivillighet

Aktivitetsværket er en møteplass for kultur, aktivitet og frivillighet i Eidsvoll. Vi etterstreber å lage lavterskeltilbud som kan bidra til å skape nettverk og sosiale arenaer. Aktivitetsværket samarbeider med Frivilligsentralen og samarbeidsnettverket «Vi bryr oss om Eidsvoll».

Galleri Festiviteten på Eidsvoll Verk

vil du bli frivillig?

Har du ønske om å bidra for lokalsamfunnet ditt og har ideer eller kunnskap som du vil dele? Ta kontakt med oss på post@aktivitetsværket.no.

Hender i ring, Aktivitetsværket på Eidsvoll Verk

Faste arrangement

Vi har faste arrangement hver uke som Aktivitetsværket har i sitt program. Gå inn i kalenderen vår og oppdater deg på det som skjer.

Piano, Sauter, Allsang på Aktivitetsværket, Eidsvoll Verk
Allsang

Vi arrangerer allsang på Teten. Vi vil gjerne å komme i kontakt med noen som ønsker å være med å lede disse kveldene. Ta kontakt med oss på post@aktivitetsværket.no