Galleri Festiviteten

Aktivitetsværket er et informasjonssenter for kultur, aktivitet og frivillighet i Eidsvoll. En møteplass som legger til rette for samhandling med sikte på å fremme folkehelse. Pilotprosjektet har en solid forankring i frivilligsentralen og samarbeidsnettverket «Vi bryr oss om Eidsvoll». Aktivitetsværket som møteplass vil være for nyinnflyttere, turister, flyktninger, lag og foreninger og Eidsvolls befolkning.